2 Comments on “Club R150 Bicol Ride 2013”

  1. ang lupet at walang hagang kasiyahan makasama sa bawat ride nang club r150 family. yahooo….

Leave a Reply